Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

 

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

 

Aktuálně: 

  40. národní kongres francouzské společnosti pro kolposkopii a cervikální patologii - Vaginální, termín 13 - 14. 1. 2017 v Paříži

 • Termín 9. konference sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP:
  9. - 11. 12. 2016, OREA Hotel Pyramida, Praha

 • 3. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS 9.–12.6.2016 Karlovy Vary, Hotel Thermal
   
 • Výzva členům - emaily

  Výbor prosí všechny členy sekce, aby poslali svoji emailovou adresu, nejlépe vědeckému sekretáři na kontaktní adresu.
 • Členské příspěvky

  Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, které jsou spojené s chodem sekce a členstvím v mezinárodních organizacích se Výbor CSCPC rozhodl navýšit členský příspěvek od 1.1.2012 na 350Kč. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

  http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-cytologickych-laboratori-na-internetovych-strankach-mz_7975_3.html
  Výbor CSCPC prohlašuje, že využívání jiných laboratoří než akreditovaných MZ ČR je považováno za postup non lege artis. 
 • Monografie "Kolposkopie děložního hrdla"

  Od 6.9.2010 je v distribuci česká monografie věnovaná kolposkopii děložního hrdla od autorů J. Slámy a R. Turyny. Knihu je možné získat také prostřednictvím zástupců společnosti GSK, kterým tímto děkujeme za podporu. Podrobnosti.
 • Zápisy z jednání výboru CSCPC

 • Preambule kolposkopie

  Kolposkopie základní. Kolposkopická expertíza (pdf, 121kB)
 • Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů I a II

  ASC + AGC (pdf, 292kB)
  L SIL, H SIL (pdf, 111kB)