Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

 

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

 

HPVcollege          EFCIFCPC

 

 

 


Aktuálně:

 

 

 


 Former President Professor Ulrich Petry has passed away few days ago after a rapid and serious illness.

We remember him in silent mourning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se smutkem Vám oznamujeme, že dne 9. 4. 2020 prohrál svůj boj s rakovinou náš kamarád, učitel, pan profesor Adolf Štafl.

Vždy Vás budeme mít ve svých srdcích pane profesore.

Děkujeme za vše, co jste pro nás udělal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzva členům - emaily

  Výbor prosí všechny členy sekce, aby poslali svoji emailovou adresu, nejlépe vědeckému sekretáři na kontaktní adresu.
 • Členské příspěvky

  Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, které jsou spojené s chodem sekce a členstvím v mezinárodních organizacích se Výbor CSCPC rozhodl navýšit členský příspěvek od 1.1.2012 na 350Kč. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR

  http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-cytologickych-laboratori-na-internetovych-strankach-mz_7975_3.html
  Výbor CSCPC prohlašuje, že využívání jiných laboratoří než akreditovaných MZ ČR je považováno za postup non lege artis. 
 • Monografie "Kolposkopie děložního hrdla"

  Od 6.9.2010 je v distribuci česká monografie věnovaná kolposkopii děložního hrdla od autorů J. Slámy a R. Turyny. Knihu je možné získat také prostřednictvím zástupců společnosti GSK, kterým tímto děkujeme za podporu. Podrobnosti.
 • Zápisy z jednání výboru CSCPC

 • Preambule kolposkopie

  Kolposkopie základní. Kolposkopická expertíza (pdf, 121kB)
 • Konsensus pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů I a II

  ASC + AGC (pdf, 292kB)
  L SIL, H SIL (pdf, 111kB)

 

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT