Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Nositelé FUNKČNÍ LICENCE F 017

Naposledy změněno: 8. 4. 2024

 

Nositel, pracovištěDatum uděleníDatum uplynutí sedmi let

Prodloužení platnosti licence do:

MUDr. Jiří Ondruš, MIAC, TOP GYN CENTER, CGOP, Havířov 24.2.2004 24.2.2011  15.9.2021
as. MUDr. Anna Havránková, gyn. por. klinka FNKV Praha 10 24.2.2004  24.2.2011 24.2.2025
MUDr. Jiří Kahánek, gyn. por. oddělení nemocnice Teplice 20.3.2004  20.3.2011 Nedoložena kontinuita praxe.
MUDr. Vítězslav Slavík, MIAC, CGOP Praha 2 12.4.2004  2.4.2011  2.4.2025
MUDr. Aleš Kotouš, CGOP s.r.o., Praha 2 10.5.2004  10.5.2011 10.5.2025
MUDr. Ivo Havlík, gyn. ambulance Hlučín 8.5.2004  8.5.2011 8.5.2018
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. gyn. ambulance Brno 26.5.2004  26.5.2011 26.5.2025
MUDr. Ivana Koprnická, CGOP Karlovy Vary 25.6.2004  25.6.2011 25.6.2031
MUDr. Pavlína Marešová, GPK FNB Praha 8 15.7.2004  15.7.2011 Nedoložena kontinuita praxe.
MUDr. Jiří Krtička, CGOP Šumperk 28.8.2004  28.8.2011 28.8.2018
MUDr. Ludmila Bartoušková, gyn. ambulance Prostějov 28.9.2004  28.9.2011 28.9.2025
MUDr. Jaromíra Šubrtová, GPK FN Plzeň 2.10.2004  2.10.2011  2.10.2025
MUDr. Libuše Kotršová, GPK FN Olomouc 18.10.2004  18.10.2011 18.10.2025
MUDr. Stanislav Štipl, gyn. por. Klinika FN Hradec Králové 24.10.2004  24.10.2011  24.10.2025
MUDr. Miloslav Janoušek, GPK VFN Praha 2 27.10.2004  27.10.2011 27.10.2018
MUDr. Tadeáš Piegza, TOP GYN, CGOP Havířov Město 30.10.2004  30.10.2011 30.10.2025
MUDr. Čestmír Dvořáček, CGOP, Ostrava Vítkovice 20.1.2005  20.1.2012

20.1.2026

MUDr. Jana Jedličková, Ústav pro péči o matku a dítě,
Praha 4 Podolí, Podolské nábřeží 157/36
25.5.2005  25.5.2012 Nedoložena kontinuita praxe.
MUDr. Marie Strunová, Gyn.por.klinika 1.LF UK,
VFN Praha 2, Apolinářská 18
20.6.2005  20.6.2012 1. 1. 2030 (kontinuita praxe potvrzena začátkem roku 2023) 
MUDr. Eva Svobodová, gynekologická amb. a cytologická laboratoř,
Příbram VIII., Školní 129
29.6.2005  29.6.2012  29.6.2019
MUDr. Michal Tichý, gynekol.porodnické oddělení,
Krajská nemocnice, Pardubice
29.9.2005  29.9.2012  29.9.2026
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., gynekol.-porodnická klinika 2.LF UK,
FN v Motole, Praha 5, V Úvalu 84
21.11.2005  21.11.2012  21.11.2026
MUDr. Helena Robová, gynekol.-porodnická klinika 2.LF UK,
FN v Motole, Praha 5, V Úvalu 84
21.11.2005  21.11.2012 21.11.2026
MUDr. Marek Pluta, gynekol.-porodnická klinika 2.LF UK,
FN v Motole, Praha 5, V Úvalu 84
21.11.2005  21.11.2012  21.11.2026
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., G-CENTRUM Olomouc s.r.o.,
Olomouc, Horní nám. 8
21.12.2005  21.12.2012  21.12.2026
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. Lékařská fakulta UK, Praha 2 17.2.2006  17.2.2013  17.12.2026
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D., gynekol.-porodnická klinika ÚPMD,
Praha Podolí, Podolské nábř. 157
22.3.2006  22.3.2013 22.3.2027
MUDr. Michael Kozák, Privátní gyn. ambulance, Hradec nad Moravicí, Slezská 515 29.3.2006  29.3.2013 29.3.2027
MUDr. Bohuslav Pazderník, gynekol. ambulance COP,
Praha 12 - Modřany, Plovdivská 7/3426
22.5.2006  22.5.2013 Nedoložena kontinuita praxe.
prim.MUDr. Alfréd Dörr, CSc., Masarykův onkologický ústav, Brno, Masarykova čtvrť, Žlutý kopec 7 27.5.2006  27.5.2013 27.5.2027
MUDr. Libor Ševčík, COP, gynekol.- porodnická klinika FN,
Ostrava Poruba, 17.listopadu 1790
18.11.2006  18.11.2013 18.11.2027
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., gynekol.-porodnická klinika FN a LFUK,
Plzeň, Čapkovo nám. 1
29.12.2006  29.12.2013 Z pracovních důvodů nepožádáno o prodloužení.
MUDr. Michal Mihula, gynekol.-porodnické odd. Městské nemocnice OF,
Ostrava Fifejdy, Nemocniční 20
8.5.2007  8.5.2014 8.5.2028
MUDr. Leopold Rotter, klinika Reprofit International s.r.o., Hlinky 122/48, Brno 30.9.2007  30.9.2014 30.9.2028
MUDr. Karel Červíček, Privátní gynekologická ambulance,
Trutnov, Horská 64
3.4.2008  3.4.2015 20.1.2028
MUDr. Eva Raušová, Centrum Gynekologicko - onkologické prevence,
Praha 2, Kateřinská 7
3.4.2008  3.4.2015 Nedoložena kontinuita praxe.
MUDr. Tomáš Malík, GYNEKO spol. s r.o.,
Vsetín, Smetanova 954
21.7.2008  21.7.2015 21.7.2029
MUDr. Bohdan Haltmar, Celomed s.r.o.,
Zábřeh na Moravě
10.9.2008  10.9.2015  
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. Lékařská fakulta UK, Praha 2 25.11.2008  25.11.2015 25.11.2029
MUDr. Josef Voráček, Privátní gynekologicko-porodnická ordinace,
Kladno
5.2.2009  5.2.2016 Nedoložena kontinuita praxe.
MUDr. Vít Přibyl, TOP GYN CENTER, s.r.o.,
Havířov a Nemocnice Frýdek-Místek
20.5.2009  20.5.2016 20.5. 2030
MUDr. Jan Peršín, Centrum asistované reprodukce - SANUS
Pardubice
11.6.2009  11.6.2016 16.12.2028
MUDr. Michael Halaška, PhD., gynekol.-porodnická klinika 2.LF UK, FN v Motole,
Praha 5, V Úvalu 84
11.6.2009  11.6.2016 11.6.2030
MUDr. Pavel Pumpr, Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie,
Jindřichův Hradec
25.7.2009  25.7.2016 25.7.2023
MUDr. Gráf Petar, Gynekologicko - porodnická klinika FN Ostrava Poruba 28.3.2010  28.3.2017 28.3.2031
MUDr. Simona Kubíčková, Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví Brno 16.4.2010  16.4.2017 16.4.2024
MUDr. Vladimír Kalist, Krajská nemocnice Zlín 3.5.2010  3.5.2017 3.5.2024
MUDr. Martin Pešek, FN Plzeň 3.5.2010  3.5.2017 3.5.2031
MUDr. Petr Sudek, ambulance Teplice, Ústí, Chlumec 3.5.2010  3.5.2017 3.5.2024
MUDr. Olga Šebestová, Gynekologicko porodnická klinika 2.LF UK, FN v Motole, Praha 24.11.2010  24.11.2017 24.11.2024
MUDr. Petr Valha, Ph.D., Nemocnice České Budějovice 10.1.2011  10.1.2018 10.1.2025
MUDr. Alena Blümlová, Privátní gynekologická ambulance Liberec, Gyn.-por. odd. Krajské nemocnice Liberec 11.4.2011  11.4.2018  
MUDr. Vladislav Klimeš, Centrum onkologické prevence,
Praha 4 - Spořilov
23.6.2011  23.6.2018 23.6.2025
MUDr. Borek Sehnal, GYN.por klinika FN v Praze na Bulovce 2.11.2011  2.11.2018 2.11.2025
MUDr. Kamil Svoboda, Lužická nemocnice s poliklinikou Rumburk 26.1.2012  26.1.2019 26.1.2026
MUDr. Tomáš Pichlík, Onkogyn. odd. FN Motol 2.2.2012  2.2.2019 2.2.2026
MUDr. Jiří Chod, PhD., Nemocnice na Homolce 4.4.2012  4.4.2019 4.4.2026
MUDr. Jan Šula, Vikigyn s.r.o., Ostrava 24.5.2012  24.5.2019 24.5.2026
MUDr. Jakub Tůma, Gyn.-por. odd. Thomayerovy nemocnice, Praha 17.11.2012 17.11.2019  
MUDr. Natalia Jančárková, Ph.D., Gynekologicko porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze 13.12.2012 13.12.2019 13.12.2026

MUDr. Peter Kolník, GynCentrum Praha, s.r.o., 
Hloubětínská 3/13, 198 00 Praha 9

20.5.2013 20.5.2020  
MUDr. Veronika Adámková, Gynekologicko porodnické odd. oblastní nemocnice Kolín 13.12.2013 13.12.2020 2.11.2027

MUDr. Milan Anton, Gynekologie Brno, Zámecká 5, Vedoucí COP pri GP klinice FN Brno a LF MU 

12.4.2014 12.4.2021 12.4.2028
MUDr. Daniel Driák, Ph.D. 5.9.2014 5.9.2021 5. 9. 2028
doc. MUDr. Jiří Bouda, PhD., LF UK a FN Plzeň 8.12.2014 8.12.2021 8.12.2028
MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D., GP klinika 1. LF UK a VFN v Praze 8.12.2014 8.12.2021  
MUDr.Radim Skalka, Mulačova nemocnice Plzeň 24.1.2015 24.1.2022  
MUDr. Jana Kožnarová, Gyn.-por.odd. Nemocnice České Budějovice  15.5.2015 15.5.2022 15.5.2029
MUDr.Alice Fuxová, GynCentrum Praha a COP Gynekologicko - porodnické kliniky VFN a 1. Lékařské fakulty UK, Praha 24.7.2015 24.7.2022 24.7.2029
MUDr. Ivana Mošková, Gyn.-por.odd. ONK Kolín 24.7.2015 24.7.2022 24.7.2029
MUDr. Roman Peschout, Gyn.-por.odd. Nemocnice Jihlava  27.2.2016 27.2.2023  
MUDr. Luděk Moudrý, GYNmeda Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1291   1.4.2016 1.4.2023 1.4.2030
MUDr. Dagmar Chocholáčková, gynek.-porod.odd. nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11  16.6.2016 16.6.2023 16.6.2030
MUDr. Dominika Ševčíková - Krajská nemocnice Liberec 16.6.2016 16.6.2023 16.6.2030
MUDr. Sylva Bajsová, Gynek.-porod. klinika FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba 5.5.2017 5.5.2024  
MUDr. Luboš Minář, Ph.D., Gynek.-porod. klinika FN Brno, Jihlavská 20, Brno 5.5.2017 5.5.2024  
MUDr. Jan Chytra, FN Plzeň 14.12.2017 14.12.2024  
MUDr. Barbora Bednářová, FN Plzeň 14.6.2018 14.6.2025  
MUDr. Michael Švec, Gyncare Plzeň 27.7.2018 27.7.2025

 

MUDr. Petr Feit 26.1.2019 26.1.2026  
MUDr. Kateřina Kostrbová - Thomayerova nemocnice a GP Medical Praha 4 3.5.2019 3.5.2026  
MUDr. Jana Martínková - Verapalo s.r.o., Karlovy Vary 26.7.2019 26.7.2026  
MUDr. Jakub Texl - Sanatorium Helios, Brno 7.12.2019 7.12.2026  
MUDr. Petr Halada -  Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové  21.10.2020 21.10.2027  
doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D. -  Gynekologicko-porodnické klinika VFN a 1. LF UK v Praze 21.10.2020 21.10.2027  
MUDr. Monika Větrovská - Gynekologicko-porodnická klinika FNKV, Škobárova 50, Praha 10 7.01.2021 7.01.2028  

prim. MUDr. Aleš Toman, MBA - Gynekologicko - porodnické oddělení - Kolín, Žižkova 146

18.01.2021 18.1.2028  
MUDr. Tereza Lénertová - Gynekologicko-porodnické klinika FN Motol, Praha 5 18.01.2021 18.1.2028  
MUDr. Jitka Klikarová - Ústav pro péči o matku a dítě Praha 18.04.2021 18.4.2028  
MUDr. Ondřej Míka - Gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Český Krumlov  24.4.2021 24.4.2028  
doc. MUDr. Jaroslav Klát, PH.D. - FN Ostrava 18.1.2022 18.1.2029  
MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D. - VFN a 1. LF UK, Praha 18.1.2022 18.1.2029  
MUDr. Martin Michal - Onkogynekologické centrum, Nemocnice České Budějovice a.s. 14.12.2017 14.12.2024  
MUDr. Ondřej Novák - Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. - 12.5.2022 12.5.2029  
MUDr. Kristýna Koutná - ÚPMD Praha 27.5.2022 27.5.2029  
MUDr. Alena Tichá - Porodnicko-gynekologická klinika, Kyjevská 44, Pardubice 13.10.2018 13.10.2025  
MUDr. Turek Michal, MBA - GPO, nemocnice Písek 12.5.2022 12.5.2029  
MUDr. Lukáš Tichý - ISCARE a.s., Praha  16.1.2023 16.1.2030  
MUDr. Stanislav Zeman - Gynekologická ambulance, Velké Meziříčí 2.2.2023 2. 2. 2030  
As. MUDr. Martin Hruda, Ph.D. - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 13.4.2023 13.4.2030  
MUDr. Anna Babková - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 24.4.2023 24.4.2030  
MUDr. Marcela Hájková - Krajská nemocnice Liberec 29.5.2023 29.5.2030  
MUDr. Olga Dubová - FN Bulovka, Praha 28.11.2023 28.11.2030  
MUDr. Pavel Skalický - Gyncentrum Sara, s.r.o. - Česká Třebová 2.1.2024 2.1.2031  
MUDr. Marek Ožana - Novagyn s.r.o., Ostrava 2.1.2024 2.1.2031  

Žádost o licenci

Žádosti o funkční licence F 017 zasílejte na adresu školicího centra:

 

 


1. Adresa:

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D

Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. Lékařská fakulta UK

Onkogynekologické centrum

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

Email: Jiri.Slama@vfn.cz
Telefon: 224 967 451
Akreditace:

e.č. 0079/12/2016


2. Adresa:

Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika VFN a 1. Lékařská fakulta UK

Onkogynekologické centrum

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

Email: pfreitag@vfn.cz
Akreditace:

e.č. 0079/12/2017


3. Adresa:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika FN Královské Vinohrady

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Email:

lukas.rob@fnkv.cz

Telefon:

267 162 368

Akreditace:

e.č. 0107/12/2018

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT