Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS

Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Dokumenty

Zápis z jednání výboru dne 1. 12. 2023  
Zápis z jednání výboru dne 6. 6. 2023  
Zápis z jednání výboru dne 25. 11. 2022  
Zápis z jednání výboru dne 3. 12. 2021  
Zápis z jednání výboru dne 29. 11. 2019  
Zápis z jednání výboru dne 22. 6. 2019  
Zápis z jednání výboru dne 30.11.2018  
Zápis z jednání výboru dne 10.06.2018  
Zápis z jednání výboru dne 8.12.2017  
Zápis z jednání výboru dne 26.5.2017  
Zápis z jednání výboru dne 9.12.2016  
Zápis z jednání výboru dne 11.06.2016  
Zápis z jednání výboru dne 10.12.2015  
Zápis z jednání výboru dne 15.5.2015  
Zápis z jednání výboru dne 5.12.2014_volba nového výboru  
Zápis z jednání výboru dne 7.6.2014  
Zápis z jednání výboru dne 6.12.2013  
Zápis z jednání výboru dne 13.9.2013  
Zápis z jednání výboru dne 17.5.2013  
Zápis z jednání výboru CSCPC 7.12.2012  

The Europian Society of Gynaecologic Oncology Endorses the Pearl of Wisdom as the Official Symbol of the Cervical Cancer Prevention Campaign in Europe
ESGO-ECCA Press Release

 

The Europian Federation for Colposcopy Endorses the Pearl od Wisdom as the Official Symbol of the Cervical Cancer Prevention Campaign in Europe
EFC-ECCA Press Release

 
Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR
Výbor CSCPC prohlašuje, že využívání jiných laboratoří než akreditovaných MZ ČR je považováno za postup non lege artis.
DOC 94kB
Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-cytologickych-laboratori-na-internetovych-strankach-mz_7975_3.html
Zápis z jednání výboru CSCPC 18.5.2012
Zápis z jednání výboru CSCPC 9.12.2011
Zápis z jednání výboru CSCPC 10.12.2010

Zápis z jednání výboru CSCPC 14.9.2010

Zápis z jednání výboru CSCPC 29.6.2010

Zápis z jednání výboru CSCPC 11.12.2009

Preambule kolposkopie
(Schváleno výborem CSCPC dne 13.12.2008, revidováno po připomínkovém řízení 18.3.2009.)
PDF 121kB
Zápis z jednání výboru CSCPC 12.12.2008

Zápis z neformální schůzky části výboru CSCPC 7.6.2008

Zápis ze schůze CSCPC 9.12.2005

Zápis ze schůze výboru CSCPC 27.5.2005

Souhrn pro screeningový program PDF 1.4MB
Zápis ze schůze 10. 12. 2004

Audit kolposkopické praxe k žádosti o funkční licenci F 17
(Aktualizováno ke dni 13. 12. 2008.)
PDF 130kB
Mezinárodní kolposkopické názvosloví,
Barcelona 2002

(Plné znění článku: Havránková A, Ondruš J. Kolposkopická nomenklatura. Praktická gynekologie, 2004:4, 29-30.)
PDF 62kB

 

Vstupujete na stránky, které jsou určeny členům České odborné společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii sekce ČGPS a odborné lékařské veřejnosti.

 

Beru na vědomí, že informace obsažené na stránkách nejsou určené pro laickou veřejnost.

 

POTVRZUJI ZRUŠIT